قیچی ژاپن قیچی های ژاپنی و آلمانی با بهترین کیفیت و بهترین طراحی را ذخیره می کند در حالی که هنوز ارزان ترین تامین کننده استرالیا باقی مانده است 

کار در صنعت آرایشگری در استرالیا و ژاپن ، اصلی ترین چیزی که ما متوجه شدیم تفاوت در کیفیت ابزار موجود است. قیمت های بالا ، تنوع محدود و سهام کم. ما در تلاش هستیم که این یک قیچی را همزمان تغییر دهیم.

برای روزنامه ما نام نویسی کنید